Vrienden van A58

Vriend zijn van Koor A58

Draagt u ons koor een warm hart toe en  bezoekt u regelmatig onze optredens? En mogelijk wilt u ons financieel steunen in onze activiteiten? Dan wordt u van harte uitgenodigd om u aan te sluiten bij de ‘Vrienden van koor A58’.  De bijdrage van de Vrienden stelt het koor in staat om projecten te doen en optredens  te organiseren.

U kunt ons steunen door jaarlijks minimaal € 15,00 te doneren.
Op onderstaand mailadres kunt u zich aanmelden als Vriend.
vrienden@koora58.nl

Behalve dat u door uw ‘vriendschap’ te kennen geeft dat u zich verwant voelt met het koor en de muziek die door het koor gezongen wordt heeft het ook praktische voordelen:

U ontvangt 4 x per jaar onze nieuwsbrief per e-mail .

Bij een jaarlijkse donatie van € 15,00 tot € 30,00:
Wij  nodigen  u 1 x per jaar uit om een speciaal voor u, als Vriend, een georganiseerde avond bij te wonen.

Onderdeel van deze avond is een mini-concert verzorgd door ons als Koor A58.
Indien er een concert in eigen beheer plaatsvindt reserveren wij  voor u een plaats.

Bij een jaarlijkse donatie vanaf  € 30,00:
Ontvangt u bovendien een vrijkaart voor een concert in eigen beheer (maximaal één concert per jaar).

Tegen hogere donaties hebben we uiteraard ook geen bezwaar.

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met de contactpersonen van Vrienden van A58:
Jorien van de Flier 
vrienden@koora58.nl

Previous
Next