tel: 06-51753558
@: bestuur@koora58.nl

Secretariaat:                                     PR:                                              Social Media:
Cobi Schaffer-Kloet                           Annemarie van Gaelen            Linda Hofland
tel: 06-51753558                                tel: 06-41642097                       tel: 06-43769534
@: secretariaat@koora58.nl            @: prcie@koora58.nl

Afmelden activiteit
Geef kort en bondigde de reden van uw afmelding op: